مرگ تهران قدیم

گاردین نوشته است: به‌ساز و به‌فروش‌ها قلب قدیمی تهران را به مرگ تهدید می‌کنند. روزنامه «گاردین»‌ در یکی از جدیدترین …