تبریزگردی

غذا

رستوران شازده تبریز

رستوران شازده در بازار تاریخی تبریز و گذر صادقیه قرار دارد، شهرت این رستوران به دلیل ارائه غذاهای سنتی آذربایجان …

مشاهیر

علی مسیو، برجسته‌ترین رهبر انقلاب مشروطیت
زینب پاشا، زنی دلاور از خطه آذربایجان
علامه طباطبایی

موزه‌ها

کاخ موزه استانداری آذربایجان شرقی

کاخ استانداری آذربایجان شرقی محل اصلی‌ترین نهاد سیاسی این استان است. بنای کاخ استانداری در دوره‌های زندیه و قاجاریه با …

موزه تاریخ و فرهنگ دانشگاه تبریز، گنجینه‌ای ارزشمند در شهر تبریز

شهر تبریز در کنار لقب پرافتخار شهر اولین‌ها به شهر موزه‌ها نیز شهرت دارد. موزه آذربایجان دومین موزه‌ ایران در …

موزه قرآن و کتابت تبریز

موزه قرآن و کتابت تبریز در محل مسجد صاحب الامر تبریز بنیان‌گذاری شده است، قبل از آن که وارد جزئیات …