استخر شیطان

استخر شیطان در آبشار ویکتوریا – زامبیا حال باید شنا کنیم، نقطه بعدی جایی است میان آبها؛ این مکان معروف …