قلعه بابک

قلعه جمهور معروف به دژ یا قلعه بابک بنای باشکوه و زیبایی است در حدود سه‌ کیلومتری شهرستان کلیبر و …