ابریشم بافی

ابریشم بافی از جمله صنایع دستی محبوب ایران است. پارچه های ابریشمی یکی از دستبافته های ظریف ایران است که …