ارتفاع از سطح دریا ۴۳ متر و جمعیت آن ۹۶۷۳۲ نفر است. شهر شوشتر از شهرهای بسیار کهن ایران است. طبق روایت گویند: شهرستان شوش و شوشتر را شوشیند ( شوسن) زن یزدگرد پسر شاپور ساخت، زیرا او دختر ریش گلوته پادشاه یهودیان و مادر بهرام گور بود. در عهد عیلامیان شهر هیدالو ظاهراً در موضع شوشتر کنونی بود و سپاهیان آشور بانیپال در دنباله فتوحات خود بدانجا رسیدند. قدیمترین آثار بدست آمده نشان می‌دهد که شوشتر در زمان ساسانیان نیز وجود داشته است. در سال ۲۶۰ میلادی والدین قیصر روم اسیر شاپور اول ( دومین پادشاه سلسله ساسانی) گردید و در مدت ۷ سال اسیری به ساختن سد عظیم شادروان در نزدیک شوشتر مشغول بود عرب‌ها، سد شادروان را از عجائب ابنیه جهان می‌شمردند و هنوز آثاری از آن باقی مانده است. شوشتر در دوره قاجاریه نیز کرسی ایالت خوزستان محسوب می‌شد. در زمان فتحعلی شاه قاجار، شوشتر، دزفول و هویزه جزء کرمانشاه گردید و به محمد علی میرزای دولت شده سپرده شد. بر اثر طاعون در سال ۱۲۴۷ هـ. ق، بیش از نیمی از جمعیت شهر خالی شد. در زمان سلطنت مظفر الدین شاه، دو دستگی حیدری و نعمتی در آن به اوج خود رسید و هریک در کوچه‌ها و یا پشت بام سنگر بندی کردند. خزعل خان هم ازاین وضع استفاده کرد و دسته‌های عرب‌ها را به تاخت و تاز در شوشتر فرستاد. مردم شوشتر از آغاز ظهور اسلام مسلمان و بعدها شیعه شدند. شوشتر را دارالمومنین دانسته‌اند.

2(6)

43oqc6v

13962_611

03688795276925691124

Image244

shoshtar

shoshtar4

Shushtar

Shushtar_shadervan

 

برای دریافت نقشه ی راهنما روی این لینک کلیک کنید

دسته بندی ها : گوناگون

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.