۲۹ هتل پنج ستاره و ۷۵ هتل چهار ستاره، همه‌ی دارایی ایران از هتلهای خوب

بررسی ستاره هتل‌های کشور نشان می‌دهد که از میان حدود ۱۱۰۰ هتل موجود در کشور، با دو تا پنج ستاره که به درجه‌های TOP، A، B و C تقسیم شده‌اند، تنها ۲۹ هتل پنج ستاره در ایران موجود است و ۷۵ هتل دیگر نیز چهار ستاره هستند.