بندر گناوه

بندر گناوه یکی از شهرهای استان بوشهر ایران است. این شهر با ۷۲,۳۳۱ نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان بندر …