مهدی باکری

مهدی باکری از قهرمانان و سرداران دلاور جنگ ایران و عراق بود. او در سال ۱۹۵۴ در میاندوآب، استان آذربایجان …