غار شیربند

غار شیربند یکی از زیباترین نمونه های غار در ایران است که در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی شهرستان دامغان واقع شده …