غار خربز

در فاصله دوازده کیلومتری قشم در کنار جاده جنوبی، غار خربس بر پیکره کوهی مشرف به دریا و دشت میانکاسه …