آبشار کاخک

آبشار کاخک از زیبا ترین آبشار های ایران است .آبشار کاخک گناباد در موقعیت جغرافیایی E583902 N340815 در استان خراسان …