آبشار دوبیلی

آبشار دوبیلی در استان بوشهر در موقعیت جغرافیایی N285030 E512720 قرار دارد. این آبشار در دامنه غربی کوه دوبیلی واقع …