روستای بیابانک در حدود ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر سمنان واقع شده است. این روستا به دلیل همجواری با دشت کویر و آخرین روستا بودن از سمت جنوبش و کوچکی اش با نام بیابانک نامیده می شود.

با وجود اینکه قدمت دقیق روستا مشخص نیست اما آثار و ابنیه روستا حاکی از قدمت دیرین آن دارد. نقش تاریخ بر جای جای این روستا مشخص است زخمهایی از حوادث طبیعی و اجتماعی در سازه های آن به وضوح به چشم می خورد.

چندی از آثار و بناهای تاریخی روستای بیابانک در این نوشته معرفی می گردد تا بخشی از زیبایی های فرهنگی آن را نمایان سازد.

قنات نیسکان

این قنات که هم اکنون خشک است یکی از قناتهای پر آب روستای بیابانک بوده است ودر حدود ۸ سنگ آب داشته است.مادر چاه آن با عمق ۸۰ متر در نزدیکی سرخه قرار دارد.
این قنات دو مدار ۸ دور داشته است و برای تامین هزینه لایروبی قنات و تعمیرات آن یک شبانه روز. معروف به بیروزه به مدار اضافه می گردیده .

IMG_20151224_171822

قنات طهره

قنات حمام عمومی روستا بوده است و ۱۴ شبانه روز روزانه حدود ۲۰ لیتر آب در ثانیه آبدهی داشته است.

IMG_20151224_171810

برج ها

برج های دیده بانی سمت جنوب روستا با نام های چاله برج, دیونه برج, ترکمونی برج محل دیده بانی برای حفاظت روستا از دست دزدان و یاقیان بوده است.

قلعه خندق

قلعه خندق روستای بیابانک. یکی ازمهمترین آثار باقی مانده از گذشتگان در این روستا می باشد. این قلعه جهت حفاظت مردم و امولشان  در برابر هجوم یاقیان ساخته شده . قلعه خندق دارای ورودی آب “گنگ آو”به معنی گنگ آب (راه ورودی آب آن مخفی بوده)و خروجی آب”پایین شط”که در اطراف خندق کنده اند میباشد.قلعه  هشت برج داشته که بقایای چند برج آن تا به امروز موجود است این قلعه راههای زیر زمینی به خارج از روستا وقلعه های اطراف مانند قلعه جان آباد و لاسگرد داشته است.

IMG_20151224_172152

 

دسته بندی ها : سرخه, سمنان, سمنان

۱ دیدگاه به ثبت رسیده است.

  1. Milana Travis گفت:

    Thank you very much for your blog.

    I enjoyed reading this article.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.