به تازگی در چین آرامگاهی ۲۵۰۰ ساله کشف شده است. اسکلت اسب ها و ارابه هایشان این آرامگاه را شگفت انگیز کرده است.

سوای که هم اکنون ذهن باستان شناسان را به خود مشغول کرده است این است که آیا این آرامگاه و واگن متعلق به یک امپراتور است؟

گمانه ها نشان از تعلق این مقعبره به یک نجیب زاده است. با اینکه این مقبره مورد هجوم سارقان قرار گرفته است هنوز هم آثاری مانند زنگ های مسی و گلدان های تشریفاتی در آن وجود دارد و همچنین گودالی با اسکلت اسب ها و ارابه ها نیز تعلق سلطنتی این مقبره را بیش از پیش نمایان می کند.

hll

jk

دسته بندی ها : آسیا, آسیای شرقی, جهانگردی, چین

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.