abe7431da28515951373e5b8090f198d

سکمه دوزی‌ هنری‌ است‌ که در آن تعدادی‌ تار یا هر دو از نقطه‌ یا نقاط معین از ‌پارچه‌ بیرون کشیده شده و جای آن ها با سوزن‌ دوزی‌ پر می شود، به ط‌وریکه نقش از آن پدید آید. جای بریدن نخ ها را با‌ ردیف های فشرده‌ و ظریف‌ بخیه دوزی‌ شده حفظ می‌کنند و با گلدوزی‌ اضافی‌ در جائی‌ که‌‌ نخ هایش‌ بیرون‌ کشیده شده، نقش ستاره‌ای را نمایان می‌سازند.

سکمه دوزی‌ اغلب همراه با ‌قلاب دوزی‌ صورت‌ می‌گیرد. معمولا سکمه دوزی‌ بر روی‌ رومیزی و دستمال سفره و مانند آن ‌انجام می‌شود و شکیبائی‌ بسیار می‌خواهد.

برای سکه دوزی‌ از پارچه‌های ساده‌ که‌ تار و پود ‌آن عمود بر هم‌ بوده‌ و حتی الامکان دارای یک‌ ضخامت‌ باشند، استفاده‌ می‌شود.

سکمه دوزی‌ ‌بیشتر در اصفهان رایج‌ است‌ و هر صنعتگر حدود ۱۰ ساعت‌ در روز کار می‌کند. زنان سکمه‌دوز یک‌ شرکت‌ تعاونی‌ نیز دارند که‌ این‌ شرکت‌ کمک هایی‌ که‌ از اجناس سکمه دوزی‌ انجام می‌شود، بیشتر توسط‌ سازمان صنایع‌ دستی است‌. سکمه دوزی‌ در یزد نیز رواج دارد و‌ هموطنان زرتشتی به خاطر حفظ سنن و آداب خود به آن می‌پردازند. معمولا زرتشتیان حتما جز ‌وسایل‌ دختران خود که‌ ازدواج می‌کنند و می خواهند عروس‌ شوند، وسایل‌ سوزن دوزی‌ که‌‌ سکمه دوزی‌ نیز جزئی‌ از آن است قرار می‌دهند.‌

مطالب مشابه

دیدگاه خود را بنویسید