در ادینبورگ اسکاتلند کافی شاپی برای گربه ها ساخته شده است. این کافی شاپ گربه ها “Maison de Moggy” نام دارد.

کافی شاپ گربه ها توسط گروه معماری SPLINTR طراحی و ساخته شده است. این کافی شاپ به اندازه ۱۲ خانواده به همراه گربه هایشان فضا دارد.

SPLINTR-MaisonDeMoggy-Cat-Cafe-9

SPLINTR-MaisonDeMoggy-Cat-Cafe-4

SPLINTR-MaisonDeMoggy-Cat-Cafe-3-600x866

SPLINTR-MaisonDeMoggy-Cat-Cafe-7-600x438

SPLINTR-MaisonDeMoggy-Cat-Cafe-2

SPLINTR-MaisonDeMoggy-Cat-Cafe-1-600x800

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.