نخستین سخنرانی از مجموعه سمینارهای «باستان شناسی ایران‌ دیروز‌، امروز‌، فردا» با موضوع « نخستین انسان در ایران » برگزار می شود.

کارگروه تخصصی «باستانشناسی» بنیاد ایرانشناسی‌ روز دوشنبه – ۲ شهریور – با سخنرانی حامد وحدتی نسب، فوق دکتری زیست، باستان شناسی و عضو هیات علمی و دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و مولف کتاب «پیدایش انسان» در محل بنیاد ایرانشناسی در ساعت ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

بخش مهمی از دانش باستان‌شناختی در ایران و جهان که نقش تعیین کننده در تدوین تاریخ فرهنگ و تمدن بشری دارد،‌ موضوع بیش از تاریخ به‌طور عام و پیدایش انسان (به عنوان موجودی فرهنگساز) است.

گذشته از آن، تدوین دانش بومی و حرکت به سمت مرجعیت دانش‌های ایرانی در جهان معاصر‌، امری ضروری جلوه می‌کند.

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.