خبرگزاری ارک: شهردار منطقه ۸ تبریز از راه اندازی تور گردشگری در محدوده بافت تاریخی فرهنگی این منطقه، با همکاری سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش شهریار به نقل از شهرداری منطقه هشت، علی مدبر با اشاره به جذابیت های موجود در بافت تاریخی تبریز و وجود بناها و عناصر بسیار شاخص و زنده در این محدوده گفت: اکثر شهروندان تبریزی متاسفانه با جاذبه های توریستی شهر تبریز آشنا نیستند؛ بنابراین در کنار گردشگران، شهروندان نیز باید با این این جاذبه ها آشنا شوند.

شهردار منطقه ۸ اضافه کرد: از هفته آینده با هماهنگی های روابط عمومی و فرهنگی اجتماعی و دفتر گردشگری منطقه ۸ تور گردشگری در محدوده مرکزی شهر برای ثبت نام کنندگان راه اندازی خواهد شد؛ بازدید از بازار تاریخی تبریز، اماکن تاریخی، پیاده راه تربیت و مقصودیّه، و آشنایی با تاریخ تبریز از جمله بخش های برنامه ریزی شده برای تور منطقه گردشگری است.

شهردار منطقه هشت ادامه داد: همچنین در همین راستا هفته بازار هنری مقصودیّه تبدیل به روز بازار ویژه هنر و صنایع دستی خواهد شد.

وی این اقدام را در جهت سرزنده سازی محیط شهری و همچنین افزایش توریسم پذیری محدوده مرکزی شهر عنوان کرده و افزود: امیدواریم با استقبالی که از سوی هنرمندان تبریزی و استانی از طرح روز بازار هنری گشته ، در  آیننده ای نزدیک پیاده راه مقصودیه را عملا به یک پیاده راه هنری ویژه تبدیل نماییم.

شهردار منطقه ۸ تبریز از راه اندازی تور گردشگری در محدوده بافت تاریخی فرهنگی این منطقه، با همکاری سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز خبر داد. ب

ه گزارش شهریار به نقل از شهرداری منطقه هشت، علی مدبر با اشاره به جذابیت های موجود در بافت تاریخی تبریز و وجود بناها و عناصر بسیار شاخص و زنده در این محدوده گفت: اکثر شهروندان تبریزی متاسفانه با جاذبه های توریستی شهر تبریز آشنا نیستند؛ بنابراین در کنار گردشگران، شهروندان نیز باید با این این جاذبه ها آشنا شوند.

شهردار منطقه ۸ اضافه کرد: از هفته آینده با هماهنگی های روابط عمومی و فرهنگی اجتماعی و دفتر گردشگری منطقه ۸ تور گردشگری در محدوده مرکزی شهر برای ثبت نام کنندگان راه اندازی خواهد شد؛ بازدید از بازار تاریخی تبریز، اماکن تاریخی، پیاده راه تربیت و مقصودیّه، و آشنایی با تاریخ تبریز از جمله بخش های برنامه ریزی شده برای تور منطقه گردشگری است.

شهردار منطقه هشت ادامه داد: همچنین در همین راستا هفته بازار هنری مقصودیّه تبدیل به روز بازار ویژه هنر و صنایع دستی خواهد شد. وی این اقدام را در جهت سرزنده سازی محیط شهری و همچنین افزایش توریسم پذیری محدوده مرکزی شهر عنوان کرده و افزود: امیدواریم با استقبالی که از سوی هنرمندان تبریزی و استانی از طرح روز بازار هنری گشته ، در  آیننده ای نزدیک پیاده راه مقصودیه را عملا به یک پیاده راه هنری ویژه تبدیل نماییم. شهردار منطقه ۸ تبریز از راه اندازی تور گردشگری در محدوده بافت تاریخی فرهنگی این منطقه، با همکاری سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش شهریار به نقل از شهرداری منطقه هشت، علی مدبر با اشاره به جذابیت های موجود در بافت تاریخی تبریز و وجود بناها و عناصر بسیار شاخص و زنده در این محدوده گفت: اکثر شهروندان تبریزی متاسفانه با جاذبه های توریستی شهر تبریز آشنا نیستند؛ بنابراین در کنار گردشگران، شهروندان نیز باید با این این جاذبه ها آشنا شوند.

شهردار منطقه ۸ اضافه کرد: از هفته آینده با هماهنگی های روابط عمومی و فرهنگی اجتماعی و دفتر گردشگری منطقه ۸ تور گردشگری در محدوده مرکزی شهر برای ثبت نام کنندگان راه اندازی خواهد شد؛ بازدید از بازار تاریخی تبریز، اماکن تاریخی، پیاده راه تربیت و مقصودیّه، و آشنایی با تاریخ تبریز از جمله بخش های برنامه ریزی شده برای تور منطقه گردشگری است.

شهردار منطقه هشت ادامه داد: همچنین در همین راستا هفته بازار هنری مقصودیّه تبدیل به روز بازار ویژه هنر و صنایع دستی خواهد شد. وی این اقدام را در جهت سرزنده سازی محیط شهری و همچنین افزایش توریسم پذیری محدوده مرکزی شهر عنوان کرده و افزود: امیدواریم با استقبالی که از سوی هنرمندان تبریزی و استانی از طرح روز بازار هنری گشته ، در  آیننده ای نزدیک پیاده راه مقصودیه را عملا به یک پیاده راه هنری ویژه تبدیل نماییم.

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.