آیا تا به حال یک میوه یا یک سبزی را دیده اید که به چیز دیگری شباهت داشته باشد؟ ما یک مجموعه از عجیب ترین میوه ها و سبزی ها را برای شما جمع آوری کرده ایم که هر کدام از آن ها به یک حیوان، قسمتی از بدن یا حتی به آدم شبیه هستند.

سبزی عجیب (3)

سبزی عجیب (4)

سبزی عجیب (5)

سبزی عجیب (8)

سبزی عجیب (9)

سبزی عجیب (10)

سبزی عجیب (11)

سبزی عجیب (12)

سبزی عجیب (13)

سبزی عجیب (14)

سبزی عجیب (15)

سبزی عجیب (2)

سبزی عجیب (16)

سبزی عجیب (17)

سبزی عجیب (18)

سبزی عجیب (19)

سبزی عجیب (20)

سبزی عجیب (21)

سبزی عجیب (22)

سبزی عجیب (23)

سبزی عجیب (24)

سبزی عجیب (25)

سبزی عجیب (26)

سبزی عجیب (1)

سبزی عجیب (6)

دسته بندی ها : گوناگون

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.