الورا هاردی (Elora Hardy) شغل موفق خود را در صحنه های مد NY ترک کرد و به ساخت خانه های بامبو در اندونزی پرداخت. ساکنان جزیره بالی و تیم او ۵ سال از عمر خود را به ساخت و ساز این خانه ها سپری کرده و معتقد بودند که بامبو یک منبع کمتر استفاده شده و در عین حال تجدید پذیر است.

هاردی از مواد حفاظتی Boron که به طور طبیعی در طبیعت وجود داشت، در درمان بامبوها و غیرقابل هضم کردن آن ها برای حشرات استفاده کرد.

هاردی این کار را از پدرش الهام گرفته بود. هاردی می گوید: «پدرم از بامبو در ساخت تمام ساختمان ها و محوطه های دانشگاه ها استفاده کرده بود زیرا می خواست به وعده خود عمل کند.»

او همچنین می گوید: « این یک وعده به کودکان است. بامبو یک ماده پایدار است که تمامی ندارد. و هنگامی که من برای اولین بار ۶ سال پیش این سازه ها را در حال ساخت دیدم، فکر کردم که این یک اتفاق عالی است…چرا این اتفاق زودتر رخ ندهد؟»

بامبو دارای نیروی فشردگی همچون بتن بوده و نسبت استحکام به وزن آن همچون فولاد است. بامبو همچنین یکی از گیاهانی است که به سرعت رشد می کند. تنها نقطه صعف آن آسیب های حشرات و رطوبت است که این نیز اگر تحت درمان باشد، می تواند یک عمر پایدار بماند.

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-21

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-41

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-51

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-62

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-71

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-81

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-91

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-101

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-111

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-121

bamboo-house-ted-talk-sharma-springs-elora-hardy-ibuku-bali-131

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.