تا به حال همه ما درخت هایی عجیب با شکل های خمیده دیده ایم. ولی در آمریکا درختان خمیده ای وجود دارند که غیر عادی هستند. البته این خمیدگی ها طبیعی نبوده و برای همین فقط در آمریکا شاهد آن هستیم.

در زمان‌های قدیم برخی از اهالی آمریکا از درختان برای علامتگذاری مکان های مهم استفاده می کردند. آن ها درخت ها را در طول سالیان دراز به اشکال مختلف خم می کردند. این علامتگذاری ها معمولا در نقاطی که منابع آب و غذا بود انجام میشد تا به راحتی توسط افراد تازه وارد قابل شناسایی باشد.

اگر از درختان خمیده آمریکا خوشتان آمد، ارک توریسم همچنین تماشای درختان بر باد رفته نیوزیلند را برای شما پیشنهاد می کند.

 درختان خمیده آمریکا (3)

درختان خمیده

درختان خمیده

درختان خمیده2

درختان خمیده1

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.