ارگ گوگد، یکی از بناهای قدیمی و دیدنی شهرستان گلپایگان در استان اصفهان می‌باشد که تاریخ و زمان ساخت آن به حدود چهار قرن پیش نسبت داده میشود. تنها سند مکتوبی که ازاین بنا موجود است متعلق به حدود یکصدوچهل سال پیش میباشد و نشان میدهد نصف بنای ارگ توسط شخصی بنام علیخان بعنوان مهریه به همسرش واگذار شده و از آن پس بنام ارگ علیخانی نامیده شده است . حتی باستـناد اظـهارات افراد مسن شهر گوگد، آقا محمد خان قاجار نیز در لشکرکشی های خود چند روزی دراین محل استراحت نموده است.

این ارگ در پنج کیلومتری جاده گلپایگان به تهران و در شهری به نام گوگد از شهرهای حومه گلپایگان واقع شده است. از این ارگ که در زمانهای صلح به عنوان کاروانسرا و در زمان جنگ یا حمله اشرار به عنوان دژ نظامی استفاده می‌گردیده است در خیابان آیت الله گلپایگانی، کوچه قلعه واقع شده است و در حال حاضر از این بنا به عنوان مهمانسرای سنتی استفاده می‌گردد.

05 07

ارگ گوگد درمسیر جاده معروف ابریشم قرارداشته است و در ساختمان آن وجود طبقات پائین و بالا بیانگر نظام طبقاتی در اجتماع آن روز می باشد به این صورت که استر  و استربانان در طبقه پائین ودر مجاورت هم وبازرگانان وافراد شاخص در طبقات بالا مسکن می گزیده اند به همین دلیل  در زمان صلح بعنوان کاروانسرا و در زمان جنگ و یا حمله اشراربعنوان دژ نظامی مورد استفاده قرار میگرفته همچنین سوراخ هایی روی دیوارها ی مرتفع وجود دارد که از آن بعنوان سیستم امنیتی هشدار دهنده استفاده می گردیده  ، به این صورت که کبوترها را در این سوراخها اسکان می داده اند که شب هنگام با بیقراری و سروصدای این کبوتران متوجه ورود مهاجمین توسط قلاب یا نردبان می شدند.

11256

هم اینک این مجموعه بعنوان مهمانسرا با امکانات مدرن شامل اتاقهایی زیبا با سرویسهای بهداشتی،تلویزیون ،سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ،ویدئو ماهواره مرکزی ، رستوران و چایخانه سنتی ،سالنهای عقد و عروسی آماده پذیرائی از گردشگران داخلی و خارجی می باشد.

15 16

درروی درب ورودی شمالی قسمتی بعنوان شاه نشین وجود داشته است که هم اکنون بعنوان سـوئیت ویـژه مـورد استفاده قرارمیگیرد و حوض آبی دراین شاه نشین وجود داشته است که هرزمان که درب توسط مهاجمین آتش زده میشد محافظین با تخلیه آب حوض آتش را خاموش میکرده اند. ازطرفی چاهی درقسمت جنوب شرقی ارگ  وجود دارد که نشان میدهد برای روزهای مقاومت و محاصره فکر آب آشامیدنی نیز شده بود.

درروی درب ورودی ، دو درکـوب وجـود دارد کـه بـزرگتـر را مــرد کـوب وکـوچـکـتر را زن کوب می نامیده اند.  که برعکس بقیه مناطق ایران درگلپایگان زن کوب درسمت راست قرارمیگرفته است.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.