فلامینگو

دریاچه ارومیه ساکن میان آذربایجان با بارش های طبیعی سال جاری ۲ سانتی متر پر آبتر شده است.

متوسط بارش حوضه آبریز دریاچه متوسط بارش استان دوره زمانی
(میلیمتر) (میلیمتر)
۸۶٫۴ ۷۵٫۹ سال آبی ۹۴-۹۳
(از مورخه ۹۳/۷/۱ الی ۹۳/۷/۲۸)
۰٫۶ ۵٫۵ سال آبی ۹۳-۹۲
(از مورخه ۹۲/۷/۱ الی ۹۲/۷/۲۸)
۱۴٫۹ ۱۵٫۳ دراز مدت
(از مورخه اول مهر الی ۲۸مهر)

نتایج این پر آبی می تواند خبر های خوشی برایمان به همراه داشته باشد.

عکس های منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا که در مجموعه پایین آمده است  گویاتر از آمار خواهد بود.

 

دسته بندی ها : گوناگون
مطالب مشابه

دیدگاه خود را بنویسید