خبرگزاری ارک: معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس، نمایه آماری گردشگری ایران را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در تیر ماه سال ۹۳ گزارشی با عنوان حساب های اقماری ابزاری برای سیاست گذاری حوزه گردشگری منتشر کرد که هدفش از انتشار این گزارش تبیین جداول حساب های اقماری گردشگری، امهیت و اجزای هر جدول در کمی کردن آثار اقتصادی گردشگری بود. به عبارت دیگر تلاش این گزارش در ترسیم وضعیت مطلوب نظام آماری کشورها در حوزه اقتصاد گردشگری بود.

ولی اکنون در گزارشی به تبیین کارکرد و گردآوری آن دسته از شاخص های آماری پرداخته که لزوما در استقرار نظام حساب های اقماری گردشگری باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به همین منظور با استفاده از آخرین گزارش های منتشر شده توسط سازمان جهانی گردشگری در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۴ و نیز گزارش های مرکز آمار ایران در سال های ۸۷ تا ۹۲ تلاش شده است تا جایگاه گردشگری در نظام کلان اقتصادی کشور و وثعیت گردشگری درون مرزی، برون مرزی و داخلی ترسیم شود.

براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۴ سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور برابر ۶٫۱ درصد بوده است. همچنین با توجه به اینکه ۸۱٫۵ درصد از این سهم متعلق به مخارج گردشگری داخلی است علاوه بر آن گردشگری توانسته در مجموع نیم میلیون و ۱۸۴ هزار شغل به وجود آورد بنا به پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری بر اساس شاخص ها رشد سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ در جایگاه چهارم دنیا قرار دارد. در حوزه گردشگری برون مرزی، این گزارش، تصویر اشاره ای نشده ای، از میزان سفرهای برون مرزی، کشورهای مقصد و میزان واردات گردشگری کشور را ارائه کرده است که براساس آن کشورهای ترکیه، عراق عربستان به ترتیب برترین مقاصد گردشگری ایرانیان را تشکیل می دهند. نتایج این بررسی ها ضرورت سیاستگذاری و تدبیر جدی مجلس و قوه مجریه را آشکار کرد.

بررسی شاخص کلان اقتصاد گردشگری ایران، تقسیم بندی آثار گردشگری بر شاخص های کلان اقتصاد، نوع تاثیر گردشگری بر تولید ناخالص گردشگری، تاثیرات ریالی اقتصادی گردشگری، قوی ترین کشورها در میزان رشد گردشگری در کمک مستقیم به تولید ناخالص داخلی،  گزارش خلاصه آماری ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ سازمان جهانی جهانگردی و …. بخشی از این پزوهش است.

این پژوهش توسط علی اصغر شالبافیان و ندا زرندیان تهیه و تدوین شده است.

دسته بندی ها : اخبار گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.