بارزترین نماد در نشان دادن عشق اشکالی برگرفته از قلب است که طبیعت نیز به نوبه خود با استفاده از این نماد توانسته علاقه و عشق خود را ابراز کند. تصاویر جالب و دیدنی که توسط عکاسان در نقاط مختلف جهان گرفته شده است نشان می‌دهد که طبیعت نیز نقش پررنگی را در این مورد ایفا می‌کند.

 قلب طبیعت (1)

قلب طبیعت (2)

قلب طبیعت (3)

قلب طبیعت (4)

قلب طبیعت (5)

قلب طبیعت (6)

قلب طبیعت (7)

قلب طبیعت (8)

قلب طبیعت (9)

قلب طبیعت (10)

قلب طبیعت (11)

قلب طبیعت (12)

قلب طبیعت (13)

قلب طبیعت (14)

قلب طبیعت (15)

قلب طبیعت (16)

قلب طبیعت (17)

قلب طبیعت (18)

قلب طبیعت (20)

قلب طبیعت (21)

قلب طبیعت (22)

قلب طبیعت (23)

قلب طبیعت (24)

دسته بندی ها : گوناگون

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.