ساخت دیوار بزرگ چین بیش دو هزار سال پیش ابتدا توسط “کین شی هونجی” اولین امپراتور چین در خاندان کین شروع شد. کمتر کسی است در جهان که نام دیوار چین را نشنیده باشد این دیوار بزرگ بیش از دو هزار سال عمر کرده است و بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر طول دارد. دیوار چین که یکی از هفت اعجاز جهان شمرده می شود ، در جهان به لحاظ ترین و بزرگترین مهندسی تدافعی نظامی در قدیم است . این دیوار در نقشه جغرافیایی چین ۷۰۰۰ کیلومتر امتداد یافته است.

65

بسیاری افراد می دانند که ساخت دیوار بزرگ چین، بیش از ۱۷۰۰ سال طول کشیده است. اما اکثرا نمی دانند که این دیوار بزرگترین قبرستان دنیا است و دلیل آن مردن بیش از یک میلیون افراد در حین ساخت این دیوار است. زمان ساخت طولانی و شرایط سخت کار باعث شده بود گروه کثیری از کارگرانی که برای ساخت این دیوار می رفتند دیگر برنمی گشتند، کسانی هم که در محل ساختمان می مردند جسدشان را لای دیوار می گذاشتند. هر پادشاهی که در قدرت بود، علیرغم جان دادن بسیاری افراد در این پروسه، دستور به ادامه ساخت می داد، به همین دلیل دیوار بزرگ چین یکی از بزرگ ترین پروژه های ساختمانی ساخته شده توسط انسان است که جان میلیون ها انسان را گرفته و به قبرستانی بزرگ نیز تبدیل شده است.

ir54

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.