سرویس خبری روزنامه ارک -یک عضو کمیسیون فرهنگی با تاکید بر این که بودجه فرهنگی افزایش نداشته، می گوید: برای بعضی از جاهایی که لازم نبوده بودجه ای در نظر گرفته شود، بودجه های کلانی در نظر گرفته شده است، اما از کنار مسائل فرهنگی بی توجه عبور کرده اند.

چند هفته از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس می گذرد. این درحالی است که صدای انتقاد ها درباره بودجه فرهنگی که در لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت در نظر گرفته است، هر روز بیشتر می شود.

مفید کیایی نژاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری میراث فرهنگی به انتقاد از بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال ۹۴ می پردازد و می گوید: بودجه فرهنگی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه امسال خوب نیست. یعنی هیچ اهمیتی برای موضوعات فرهنگی در نظر گرفته نشده است.

او با تاکید بر این که بودجه فرهنگی افزایش نداشته، می گوید: برای بعضی از جاهایی که لازم نبوده بودجه ای در نظر گرفته شود، بودجه های کلانی در نظر گرفته شده است، اما از کنار مسائل فرهنگی بی توجه عبور کرده اند.

همچنین سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون با اشاره به بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال آینده، می گوید: باید بگویم بودجه فرهنگی سال آینده اصلاً خوب نیست. بودجه ۹۴ نسبت به بودجه ۹۳ کاهش دارد. یعنی ما وقتی رشد بودجه عمومی ۹۴ را با بودجه ۹۳ مقایسه می کنیم، حدود سه درصد کاهش مواجه هستیم. در حالی که توقع این بود که بودجه فرهنگی هم حداقل به نسبت سایر درستگاه ها رشد می کرد نه این که کم شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی افزایش بودجه در برخی جاها بسیار کم بوده است. بطور مثال بودجه صدا و سیما صدا و سیما حدود ۶ افزایش داشته است که این افزایش بسیار کم است. بعد عنوان کرده اند که باید پیام های بازرگانی بیشتر شود که این به ضرر بینندگان و شنوندگان است.

طاهری همچنین به حذف بودجه برخی از دستگاه های فرهنگی هم اشاره دارد و می گوید: برخی از دستگاه ها بودجه ش حذف شده است. بطور مثال اقامه نماز دو ردیف بودجه داشت که یکی از این ردیف های بودجه حذف شده است. در بحث اوقاف هم بودجه بسیاری از آنها حذف شده است.

 

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.