دوازدهمین شماره سفرنامه ارک نتیجه یک سال تلاش بی وقفه و فعالیت مستمر گروهی از جوانان فعال بخش گردشگری نیز به چاپ رسید.

یکسال قبل قدم در راهی گذاشتیم که هدف آن برقراری ارتباط بین گردشگری و مطبوعات  بود، فضایی که در کشور ما کمتر مورد توجه است.

با توجه به نیل به اهداف تعیین شده سال اول چاپ نشریه هم اکنون سفرنامه ارک و سایت اینترنتی مرتبط با آن به عنوان بخش فعال از صنعت گردشگری مطرح می گردد و با تعیین چهارچوب و اهداف جدید برای سال آتی تلاش ما بر این خواهد بود که فضای خالی گردشگری در مطبوعات و فرهنگ سازی صحیح برای بسط گردشگری کشور عزیزمان ایران اسلامی پر کرده و با توجه به پتانسیل بالای آن در صنعت گردشگری ارتباط فرهنگی لازم را برقرار کنیم.

مطبوعات رشته میان دولت و فرهنگ و واصل این دو به ملت است به راحتی می توان گفت مطبوعات پیشخوان دولت در مقابل مردم برای روشن ساختن مسیر فرهنگی کشور می باشد. در سال های اخیر و با پیشرفت صنعت گردشگری جهان، سیاست گذاری های ایران نیز رو به سوی اعتلای این صنعت است بنابراین جامعه و مردم درون گرای ایران نیز باید برای پیشرفت این صنعت آماده گردند و این مهم  میسر نمی گردد مگر با پیگیری و تلاش رسانه ها از جمله مطبوعات .

در این راه مطبوعات تخصصی نقش اساسی را ایفا می کنند و اهم وظایف را بر عهده دارند امید است با توجه به اهمیت این مسئله دولت سیاست های حمایتی برای  تقویت این نشریات را مد نظر بگیرد.

جا دارد از دوستانی که ما را در رسیدن به اهداف مان یاری رساندند و حمایت شان را از ما دریغ نکردند تشکر کنیم و از کسانی که در ابتدا با ما بودند ولی بنا بر شرایطی اکنون ما را از دور مورد حمایت قرار می دهند قدر دانی کرده و بگوییم شما را در موفقیت های امروز و آتی خود شریک می دانیم و همچنین ما چشم به راه یاری فعالین و تلاش گران گردشگری در راه پیشروی مان هستیم.

 سانلی اشراقی

دسته بندی ها : درباره سفرنامه ارک

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.