خشک شدن ۹۰ درصدی  بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور جهان بـا ۱۰۲ جزیـره وشـبه جزیـره توجه همگان را در پی داشته و سبب نگرانی مردم و مسئولین از تغییرات ایجاد شده به دلیل این خشکی ناگهانی شده است.

بنا بر گزارش کارشناسان ۶۷ درصد این خشکی ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بارش ها، ۲۷ درصد به دلیل توسعه اراضی کشاورزی و حدود شش درصد متاثر از احداث سد و سازه های آبی از جمله پـل شـهیدکلانتـری  است کـه دریاچـه ارومیـه رابـه دو قسـمت شــمالی و جنــوبی تقســیم کــرده و درنتیجــه وضــعیت طبیعــی آبــی آن از جملــه جریانــات آبــی بســتروغلظــت نمکــی دریاچـه رابــرهـم زده است.

بحران زیست محیطی و پسروی آب دریاچه ارومیه سبب کاهش جذابیت مناطق مــورد توجه گردشگر شده است،  برای مثال از بین رفتن بنادر توریستی شرفخانه، رحمانلو و جزیره اسلامی و دیگر مناطق گردشگر پذیر وابسته به دریاچه باعث کاهش گردشگر شده است.

اهمیت گردشگری و جغرافیای دریاچه ارومیه در صنعت گردشگری هر دو استان پیامـدهای نـاگواری بـرای صنعت توریسم این حوضـه بـه همـراه داشـته است.

پیش از خشکی و تبدیل شدن به شوره زار دریاچه پروژه های گردشگری وسیعی برای دریاچه تعریف و شروع به اجرا شده بودند که در اثر خشکی و رکود ایجاد شده به حالت تعلیق درآمدند که سبب ایجاد مشکلات اقتصادی در منطقه گردیده است.

خشکی بوجود آمده با اینکه تاثیرات منفی بسیاری در پی داشته اما نمی توان ایجاد پتانسیل گردشگری درمانی به دلیل خواص درمانی آب و لجن های دریاچه ارومیه را نادیده گرفت برخی سرمایه گذاران بخش خصوصی با تکیه بر این مزیت قصد دارند در بنادر شرفخانه و رحمانلو با وجود سواحل کم آب اقدام به ایجاد امکانات و ارائه خدمات توریسم درمانی کنند که مورد حمایت سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری قرار گرفته اند.

با توجه به تلاش و پیگیری مسئولین بخش های مختلف دولتی و خصوصی امید است به زودی شاهد احیای دوباره دریاچه ارومیه و بازگشت رونق گردشگری در منطقه باشیم.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.