در شماره های قبلی سفرنامه ارک چهار مورد از میراث معنوی ایران ثبت شده در یونسکو را برای شما ارائه داده بودیم. اکنون می خواهیم به سه مورد دیگر اشاره کنیم.

هنر نمایشی آیین تعزیه:

تعزیه هنری نمایشی و آیینی است که وقایع مذهبی ، داستان های تاریخی اساطیر و قصه های عامیانه را بازگو می کند. این اجراها نه تنها سنت های قدیمی، فرهنگ ملی و اساطیر ایرانی را حفظ می کند، بلکه باعث ارتقا و تقویت ارزش های دینی و معنوی، ایثار و دوستی می شوند. تعزیه همچنین نقش اساسی را در حفظ صنایع مربوطه از جمله دوخت لباس، خوشنویسی و ساخت ابزار دارد. یونسکو این هنر آیینی-نمایشی را در سال ۲۰۱۰ به نام ایران به ثبت جهانی رساند.

taziye1

taziye2

taziye3

مهارت فرش بافی فارس:

هنر و صنعت فرشبافی از دوران های باستانی در سرزمین فارس رواج داشته است. اگرچه فرش فارس جایگاه جهانی  خود را داشته اما با ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۱۰ شهرت آن در سطح جهان فراگیرتر شده است.

farshe fars2

farshe fars1

farshe fars3

farshe fars4

farshe fars5

farshe fars6

farshe fars8

farshe fars10

farshe fars11

farshe fars15

مهارت فرش بافی کاشان:

فرش کاشان بنابه سابقه هنری و مهارت های ملموس و ناملموس، سرشار از زیبایی و مباحث زیبایی شناسی است. فرشبافی کاشان هم دارای فرش عشایری و هم فرش شهری باف می باشد که فرش های میمه و جوشقان نمونه های فرش عشایری کاشان هستند. توان بافت قالی، رنگرزی طبیعی و طراحی زیبا سبب توجه به فرش کاشان و معرفی آن برای جهانیان بوده است. این هنر منحصر به فرد در سال ۲۰۱۰ در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت رسید.

farshe kashan 6

farshe kashan 8

farshe kashan1

farshe kashan2

farshe kashan4

farshe kashan7

farshe kashan8

farshe kashan10

می توانید قسمت اول این مطلب را در لینک زیر مشاهده کنید:

میراث معنوی ایران در یونسکو (قسمت اول)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.