مسجد کبود یا مسجد جهانشاه از مسجدهای تاریخی تبریز است. این مسجد طبق کتیبه ی سر درِ آن ، در سال ۸۴۵ ه.ش و در زمان سلطان جهانشاه ، حکمران سلسله ی قراقویونلو ، بنا شده‌است. شهرت این مسجد به “فیروزه ی اسلام” به دلیل کاشی کاری منحصر بفرد آن به رنگ آبی است که به سبک معرق در زیباسازی مسجد نقش موثری ایفا می کند.

گزارش تصویری22

گزارش تصویری33

گزارش تصویری37

گزارش تصویری33

گزارش تصویری35

گزارش تصویری23

گزارش تصویری36

گزارش تصویری25

گزارش تصویری24

گزارش تصویری34

گزارش تصویری32

گزارش تصویری28

گزارش تصویری29

گزارش تصویری30

گزارش تصویری26

گزارش تصویری27

گزارش تصویری31

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.