80963388-5347194

گردش در طبیعت به دلیل ارتباط با روح و جسم انسان و درعین حال کم هزینه و دردسترس بودن یکی از محبوب ترین و همه گیرترین انواع گردشگری می باشد. با آغاز فصل بهار و بیداری طبیعت سیل گردشگران به اطراف شهرها و روستا ها روان می شود.

طبیعت آرامش، نشاط و شادابی را برای روح و جسم انسان فراهم می آورد ولی انسان خواسته یا ناخواسته طبیعت را به سوی تخریب و نابودی سوق می دهد ؛ این تخریب و نابودی در حالی به وقوع می پیوندد که زندگی انسان در ارتباط مستقیم با آن است.

محیط زیست ثروت ملی محسوب می شود و تخریب آن سبب خسارات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می گردد. فارغ از این خسارات , آسیب های جبران ناپذیر وارده به زمین باعث گرم شدن کره خاکی و ایجاد پدیده های جوی مخرب شده است.

حفظ طبیعت برای نسل های آینده و ایجاد گردشگری پایدار از وظایف نسل حاضر است. ایجاد نگرش و باورهای صحیح در مورد طبیعت و حفظ آن با فرهنگ سازی مناسب این مهم را محقق خواهد کرد. یکی از روش های فرهنگ سازی شروع از پایه و نهادینه کردن است که می توان با طرح مباحث مرتبط با اهمیت محیط زیست برای حیات انسان و حفظ آن در کتابهای درسی دوره های ابتدایی و متوسطه نسل امروز را حامی محیط زیست بار آورد که مانند سدی در مقابل تخریب طبیعت قرار گیرند و در حفظ آن چه امروز و چه در آینده تلاش کنند.

از دید روانشناسی ، یکی از مهمترین علل ایجاد مشکلات و تخریب در محیط زیست عدم هماهنگی و همکاری مردم و نهاد هاست با هماهنگی و همسو سازی ارزش های این دو رکن جامعه بسیاری از عوامل تخریب از بین خواهد رفت. تغییر درارزش ها معمولا با تنش و سختی به پیش می رود که می توان با ایجاد انگیزه های مثبت این روند را تسهیل کرد.

 سانلی اشراقی

مطالب مشابه

دیدگاه خود را بنویسید