گردش در طبیعت به دلیل ارتباط با روح و جسم انسان و درعین حال کم هزینه و دردسترس بودن یکی از محبوب ترین و همه گیرترین انواع گردشگری می باشد. با آغاز فصل بهار و بیداری طبیعت سیل گردشگران به اطراف شهرها و روستا ها روان می شود.

طبیعت آرامش، نشاط و شادابی را برای روح و جسم انسان فراهم می آورد ولی انسان خواسته یا ناخواسته طبیعت را به سوی تخریب و نابودی سوق می دهد ؛ این تخریب و نابودی در حالی به وقوع می پیوندد که زندگی انسان در ارتباط مستقیم با آن است.

محیط زیست ثروت ملی محسوب می شود و تخریب آن سبب خسارات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می گردد. فارغ از این خسارات , آسیب های جبران ناپذیر وارده به زمین باعث گرم شدن کره خاکی و ایجاد پدیده های جوی مخرب شده است.

حفظ طبیعت برای نسل های آینده و ایجاد گردشگری پایدار از وظایف نسل حاضر است. ایجاد نگرش و باورهای صحیح در مورد طبیعت و حفظ آن با فرهنگ سازی مناسب این مهم را محقق خواهد کرد. یکی از روش های فرهنگ سازی شروع از پایه و نهادینه کردن است که می توان با طرح مباحث مرتبط با اهمیت محیط زیست برای حیات انسان و حفظ آن در کتابهای درسی دوره های ابتدایی و متوسطه نسل امروز را حامی محیط زیست بار آورد که مانند سدی در مقابل تخریب طبیعت قرار گیرند و در حفظ آن چه امروز و چه در آینده تلاش کنند.

از دید روانشناسی ، یکی از مهمترین علل ایجاد مشکلات و تخریب در محیط زیست عدم هماهنگی و همکاری مردم و نهاد هاست با هماهنگی و همسو سازی ارزش های این دو رکن جامعه بسیاری از عوامل تخریب از بین خواهد رفت. تغییر درارزش ها معمولا با تنش و سختی به پیش می رود که می توان با ایجاد انگیزه های مثبت این روند را تسهیل کرد.

 سانلی اشراقی

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.