پوستین یا لباس خزدار ، به لباسی زمستانی گفته می شود که تمام یا قسمت عمده ی از آن از پوست حیوانات پشم دار ساخته شده باشد . در ایران از پوست گوسفند (شامل حداقل بیست نوع مختلف) و سایر حیوانات حلال گوشت برای دوختن پوستین استفاده می شود. در گذشته بسیاری از پوستین دوز ها در شاندیز در محله نوغان گرد هم می آمدند. شیوه کار آنان به این ترتیب بوده است : ابتدا پوست تازه گوسفندان پر پشم را به دباغخانه می بردند ، پشت پوست ها را با نمک و آرد جو آش می دادند ، کارد می کشیدند ، ریال رنگ می زدند و در آفتاب می گستراندند تا به صورت چرم نرم و زرد رنگی در آیند ، آنگاه آنها را اصلاح کرده و برای تهیه انواع پوستین برش می دادند و به هم می دوختند.

در حال حاضر پوستین دوزی به عنوان صنایع دستی مشهد در سازمان صنایع دستی خراسان رضوی به ثبت رسیده است.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.