سازمان بین المللی هوانوردی کشوری که به اختصار ICAO خوانده می شود ، نهادی از زیرمجموعه های سازمان ملل است که به صورت تخصصی وظیفه ی هماهنگ کردن استانداردهای بین المللی پروازها و چگونگی مدیریت خطوط هواپیمایی را عهده دار است. مقر دائمی این سازمان در کانادا ، مونترال ، قرار دارد. وظیفه ی اصلی تصمیم گیری در ایکائو به عهده ی شورای آن است که متشکل از ۳۳ کشور عضو می باشد ، ایکائو سه ارگان کارگروه ترابری هوایی ، کارگروه پشتیبانی خدمات هوایی و کمیسیون هوانوردی را در بر می گیرد. قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو ، هواپیماها را به دو دسته ی کشوری و دولتی تقسیم کرده است وبیان نموده که این قرارداد فقط شامل هواپیماهای کشوری می باشد. با توجه به اینکه این قرارداد ، هواپیمای کشوری را تعریف نکرده است ، می توان با مراجعه به تعریف هواپیمای دولتی آن چنین برداشت کرد که هواپیمایی که دولتی نباشد ، کشوری است. طبق ماده ی ۵ این معاهده ، هواپیمای دولتی عبارت است از هواپیماهایی که کارهای نظامی ،گمرکی و شهربانی (نیروی انتظامی) را انجام می‌دهند. لازم به یادآوری است که عضویت در این سازمان ، مانند عضویت در سازمان ملل ، در گرو پرداختن حق عضویت است.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.