سرویس خبری ارک – سفال ،از مهم ترین و قدیمی ترین دست ساخته های بشر است که ایرانیان در این هنر به بهترین نمونه های خود دست یافتند . از مشهورترین سفالینه‌ها می‌توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد . قبل از رواج شیشه، سفالینه‌ ها رایج‌ترین ظروف مورد استفاده ی بشر بودند. در میان اشیای به جا مانده از گذشتگان ، از ظروف متعدد سفالی به لحاظ اینکه دارای خاصیت فساد ناپذیری هستند و به عنوان بهترین مدارک قابل تعبیر و تفسیر به کار می آیند و نیز سازندگان آن ها به زیباترین نحوه اندیشه های خود را در قالب طرح و نقش از حوادث روزمره ، سرگرمی ، آرزوها و ایده های خود به روی این ظروف به تفسیر کشیده اند ، می توان نام برد . سفال های ساخته شده ابتدا دست ساز بودند ، سپس چرخ ساز و بعد به شکل مجسمه حیوانات و حجم های ترکیبی ارائه شدند. سفالگری اسلامی ابتدا در قالب نیاز های روزمره بدون انگیزه ی هنرنمایی و تزیین تولید می شد و سپس با کشف لعاب های رنگی سبک تولید مبتنی بر تکنیک لعاب و تکنیک تزیین پایه گذاری گردید . با کشف لعاب های رنگی کیمیاگران ، ظروف سفالی رنگارنگ و زرین فام اولیه تولید شد. طی گذشت قرن ها ، فنون و شیوه های سفالگری کامل تر و پیشرفته تر گردید.

 مرغوب‌ترین خاک در صنعت سفالگری خاک رسمی‌باشد که به دلیل وجود مقادیر بالای آهن در آن، به رنگ سرخ است. هم اینک در اکثر نقاط ایران از جمله مند گناباد ، لالجین همدان ، میبد یزد و شهر رضا ظروف سفالین مرغوب تهیه می شود .

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.