گورستان عصر آهن در تبریز واقع است. طی خاک برداری های سال ۱۳۷۶ به وسیله شرکت های ساختمانی آثاری از این محوطه به دست آمد و در شهریور ماه ۱۳۷۷ توسط آقای نصرت الله معتمدی محوطه شناسی شد و آثار هزاره ی اول پیش از میلاد گزارش شده است. در سال ۱۳۷۹ عملیات حفاری آغاز شده و کاوش ها تا سال ۱۳۸۲ ادامه یافت و گورستان مربوط به عصر آهن شناسایی شد. آثار و اشیای به دست آمده شامل ظروف سفالی و اشیای زینتی است که همراه با اسکلت ها و از داخل کوزه ها به دست آمده است.

متاسفانه به دلیل انجام فعالیت های عمرانی اطراف این گورستان و وجود مجتمع بزرگ تجاری ، مسجد کبود به صورت مناسب قابل دسترسی نبوده و فقدان علایم و تابلوهای راهنما فرصت آشنایی با چنین مجموعه ی ارزشمندی را از دیگر علاقه مندان گرفته است.

برای بازدید از گورستان عصر آهن، پل های چوبی بالای گورها تعبیه شده که با عبور از آن می توان به گورهای کشف شده که تحت محفظه های شیشه ای حفظ می شوند ، نگاه کرد.

در هزاره ی اول و دوم قبل از میلاد با تصور اینکه بعد از مرگ حیات دنیوی ادامه خواهد داشت، مردم وسایل ضروری را نیز با مردگان خود، در گور جای می دادند. سبک تدفین و اینکه این اسباب همراه چه کسانی باشد از تصورات دیگری بود که در سایت موزه عصر گورستان تاریخی مسجد کبود به وضوح قابل مشاهده است.

کشف گورستان عصر آهن نشان می دهد که در عصر آهن تغییرات عمده ای در شیوه ی تدفین بوجود آمده و برخلاف سابق که مردگان در درون منازل دفن می شدند در این عصر به محوطه هایی بیرونی و گورستان ها منتقل شده اند.

گور نوزادان به صورت ساده بوده و گور نوجوانان در سازه‌های مربعی با دو ظرف سفالی همراه است. بیشتر اجساد یافت شده در سنین پایین مرده اند. کودکان با اسباب بازی‌هایشان دفن شده اند و زن‌ها با جواهرات و مرد‌ها با ابزارهای جنگی شان.در کنار بعضی‌ اجساد ظروف سفالی و اثرات غذا یافت شده و کسانی‌ که ظروف بیشتری در کنارشان یافت شده احتمالا ثروتمند تر بوده اند.

موارد دیگر بدست آمده در این حفاری ها شامل سفال های نخودی لبه تخت و آشپزخانه ای، سفال های خاکستری، فلزات و اشیای زینتی است.

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.