مردم ژاپن یکی از اصیل ترین مردم جهان است که با آیین ها و پوشش خود این اصالت را حفظ کرده و توجه همه را به سوی خود جلب می کنند.

عکاسی به نام Takashi Yasui از خیابان ها و مردم ژاپن تصاویر بسیار زیبایی گرفته است. او می گوید: «عکاسی یک لذت است که با شور و شوق همراه می باشد». تصاویر گرفته شده توسط این عکاس کنجکاوی بیشتری را انتقال می دهد.

در این مطلب تصاویر زیبای زندگی روزمره مردم ژاپن را برای شما ارائه می دهیم.

japan (1)

japan (2)

japan (3)

japan (4)

japan (5)

japan (6)

japan (7)

japan (8)

japan (9)

japan (10)

japan (11)

japan (12)

japan (14)

japan (15)

japan (16)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.