هنرمند ۶۴ ساله ای به نام Stan Herd، مزرعه ای در ایگن، مینه سوتا را به نقاشی سال ۱۸۸۹ ون گوگ با نام “درختان زیتون” تبدیل کرده است.

اولین پروژه این هنرمند در سال ۱۹۸۱ بوده است. آخرین پروژه وی نیز شش ماه طول کشیده و ۱٫۲ هکتار زمین را پوشش می دهد. Herd هفته های متمادی درگیر کاشت این گیاهان بوده است. این پروژه توسط موسسه هنری مینیاپولیس اجرا می شود.

Herd می گوید: «این یک تکرار از نقاشی ون گوگ است که با گیاهان و مواد بومی بزرگ نمایی شده است.» وی همچنین اظهار دارد: «این هرگز همان گونه که من می خواهم به نظر نخواهد رسید… مقدار کمی از گیاهان توسط آهو خورده شده و کمی هم آسیب دیده اند. اما این رقص طبیعت است.»

در ادامه تصاویر این مزرعه را مشاهده خواهید کرد که اثر درختان زیتون ون گوگ را به نمایش می گذارد.

van gogh (1)

van gogh (2)

van gogh (3)

van gogh (4)

van gogh (6)

van gogh (7)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.