ورزش پارکور یا هنر جابه جایی یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف با استفاده از توانایی‌های انسان است. یکی از فلسفه‌های پارکور ، اتکا به توانایی‌های جسمی و ذهنی افراد برای کمک کردن به کسانی است که در شرایط خاصی قرار دارند.
مازندران (2)

مازندران (3)

مازندران (4)

مازندران (5)

مازندران (6)

مازندران (7)

مازندران (8)

مازندران (9)

مازندران (10)

مازندران (11)

مازندران (12)

مازندران (13)

مازندران (14)

دسته بندی ها : ایرانگردی, مازندران

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.