اگر از برج های چندین طبقه و مدرن امروزی خسته شده اید، پیشنهاد می کنیم که با سفر به خوزستان بنایی متفاوت و باشکوه را از نزدیک ببینید. در دشت آزادگان در خوزستان در میانه راه سوسنگرد به بستان و در روستای بردیه، بنایی زیبا و منحصر به فرد وجود دارد که به آن “مضیف” گفته می شود.

در روزگاران قدیم، به اتاق پذیرایی عربی و نشیمنگاه مردمان عرب، مضیف گفته می شد، امروزه این سازه ها جایگاه خود را به اتاق پذیرایی های مدرن و به روز داده اند.

مضیف تنها سازه ای است که از نوع مواد یعنی نی ساخته  می شود. به طوریکه ستون های مضیف را نیز نمی توان با هر نوع بند دیگری بست. زیرا پس از مدتی باز خواهد شد.

یکی از ویژگی های مضیف این است که باید روبه قبله ساخته شود و ارتفاع درب ورودی آن باید ارتفاع کمی داشته باشد. دلیل کم بودن ارتفاع به این دلیل است که فرد هنگام ورود به مضیف، در برابر کسانیکه داخل نشسته اند خود را به نشانه احترام و ادب خم کرده و سپس وارد شود.

نمنونه دیگری از مضیف، در شادگان قرار دارد که توسط شهرداری در یکی از پارک های شهر بنا شده است.

خوزستان (3)

خوزستان (6)

خوزستان (7)

خوزستان (8)

خوزستان (9)

خوزستان (1)
خوزستان (4)

خوزستان (5)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.