بلندترین سرسره ی آبی جهان در پارکی در برزیل قرار دارد که ارتفاع آن به بیش از ۴۱ متر می رسد و افراد در آن با سرعتی معادل ۱۰۵ کبلومتر بر ساعت حرکت می کنند. سر خوردن شما روی سرسره دیوانه فقط ۵ ثانیه طول میک شد.

سرسره دیوانه به عنوان بلندترین سرسره آبی جهان در گنیس ثبت شده است.

FClE4MJ

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.