جشنواره گل های هلند یکی از زیباترین و رویایی ترین جشنواره های جهان است که در هلند برگزار می شود. این جشنواره امسال با موضوع آثار هنرمند معروف “ون گوگ” آغاز شده است.

در زاندرت هلند، ۱۹ گروه مختلف مجسمه های بسیار عظیمی با گل ها ساخته و در این رژه گل ها، تمام این زیبایی ها را به نمایش گذاشته اند.

تمام مجسمه های این رژه گل ، براساس آثار بسیار زیبای ون گوگ طراحی شده که موضوع رژه گل امسال هلند بود.

در ادامه تصاویر زیبای مربوط که به رژه گل هلند را مشاهده خواهید کرد.

 van gogh flower parade floats (1)

van gogh flower parade floats (2)

van gogh flower parade floats (3)

van gogh flower parade floats (4)

van gogh flower parade floats (5)

van gogh flower parade floats (6)

van gogh flower parade floats (8)

van gogh flower parade floats (9)

van gogh flower parade floats (10)

van gogh flower parade floats (11)

van gogh flower parade floats (12)

van gogh flower parade floats (13)

van gogh flower parade floats (14)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.