موزه مومیایی مکزیک به نام “موزه گواناخوات” (Museo de las Momias de Guanajuato)، یکی از ترسناک ترین موزه های جهان محسوب می شود.

در موزه مومیایی مکزیک می توانید ۱۱۱ بدن مومیایی شده را مشاهده نمایید که بعد از گذشت ۱۰۰ سال بار دیگر از دل زمین خارج شده و در حال حاضر تبدیل به موزه شده اند. گفتنی است که تمام این بدن ها در سال ۱۸۳۳ در منطقه خاصی از مکزیک مومیایی شده بودند.

این مومیایی که روزی انسان های واقعی بوده اند حالا به آثار باستانی تبدیل شده و البته چهره های ترسناکی نیز دارند.

چهره های این مومیایی ها بسیار ترسناک هستند زیرا بسیاری از آن ها گویا در حال فریاد کشیدن و بیان کلمه «نه» هستند و مشت های گره شده آن ها از زیر لباس های پاره و مندرسشان بیرون زده است.

museo de las momias guanajuato (1)

museo de las momias guanajuato (3)

museo de las momias guanajuato (4)

museo de las momias guanajuato (6)

museo de las momias guanajuato (7)

museo de las momias guanajuato (8)

museo de las momias guanajuato (9)

museo de las momias guanajuato (10)

museo de las momias guanajuato (11)

museo de las momias guanajuato (12)

museo de las momias guanajuato (13)

museo de las momias guanajuato (14)

museo de las momias guanajuato (5)

museo de las momias guanajuato (2)

museo de las momias guanajuato (15)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.