برج ارامگاهی علاءالدوله به صورت یک بنای منفرد در شمال مسجد جامع در کنار میدان اصلی ورامین واقع است. برخی از متون این برج را علاءالدین نیز نامیده اند. از نظر تاریخی بر مبنای آنچه در کتیبه بنا ذکر شده علاالدوله صاحب بقعه در چهارم صفر سال ۶۷۵ ه ق در زمان سلطنت ایلخان مغول فوت شد و تاریخ اتمام آرامگاه سال ۶۸۸ ه ق مقارن سالهای آخر سلطنت ارغون خان بود. چنان که از کتب انساب بر می آید، نسب او به امام سجاد(ع) می رسد.

برج علاء الدوله متعلق به دوره سلجوقی «سبک و روش سلجوقی» است . این بنا شبیه گور های سلطنتی است و ارتباطی با بناهای مذهبی نداشته است بلکه به این منظور ساخته می شد تا از تخریب جسد جلوگیری شود. جنازه ها در این نوع بناها عمدتاً در سرداب نگهداری می شد و کمتر به دفن آن اقدام می کردند . انتساب صاحب مقبره برج علاء الدوله از محتوای آنچه راجع به علاء الدوله آمده چنین بر می آید خانواده علاء الدوله نسبتشان به ائمه شیعه می رسید و این خانواده علاوه بر سیادت در منطقه نفوذ زیادی داشته و تعدادی از آنها در ورامین و مناطق دیگر فرمان روا بوده اند و از خود یادگارهای خیری به جا گذاشته اند.که معروف ترین آنها بنای امامزاده یحیی است که بوسیله فخر الدین، پسر علاء الدوله بنا شده است. اجداد فخرالدین پسر علاء الدوله فرمانروایان ری بوده اند. فخرالدین پسر علاء الدوله نیز به حکومت بغداد گمارده شده او در سال ۶۹۱ به سمت بغداد رفت و در سال ۷۰۹ در آن شهر در گذشت پدر و پسر علاء الدوله هر دو لقب فخرالدین داشته اند.

علاء الدوله باعلاءالدوله سمنانی عارف معروف نیز خویشاوند بوده ، زیرا علاء الدوله عمویی داشت به نام سید جمال الدین قاسم بن جمال الدین محمد که در ورامین اقامت داشت و تنها دخترش ، زهره را به حاکم سمنان داد و از آن دختر، دو پسر به نام ملک جلال الدین و ملک شرف الدین به دنیا آمدند که عارف بزرگ علاءالدوله سمنانی فرزند اوست.جالب اینکه مدفون این بقعه جزء موارد معدودی است که مردم ورامین آنرا به نام امامزاده نمی شناسند و آنرا عموماً بقعه علاء الدوله معرفی می کنند . بعضی از معمرین منکر وجود قبری در آن شده و بعضی وجود مزار را در آن منکر نشده ولی آنرا متعلق به رهگذری می دانند که در اوایل قرن حاضر بعد از فوت در این محل دفن شده است . تاریخ بنای برج علاء الدوله مربوط به اواخر قرن ۷ هجری است.

مسیر دسترسی: میدان اصلی شهر ورامین

دسته بندی ها : تهران

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.