در ساحل ورتینگ انگلیس کلبه آینه ای بسیار جالبی ساخته شده است که توجه همه را به سوی خود جلب می کند. این کلبه کوچک و چوبی از لحاظ ساختاری درست شبیه به یک کلبه ساحلی معمولی است اما چهار دیوار و سقف آن به طور کامل با آینه پوشیده شده است که به نوعی جادوی استتار به چشم می خورد.

ایده ساخت کلبه آینه ای موجب سرگرمی مردمی است که در این ساحل قدم می‌زنند.

کلبه های ساحلی با رنگ های مختلف و شکل تکراری از قرن نوزدهم در سواحل بریتانیا رایج بوده است.

این کلبه آینه ای از هفت قطعه ساخته شده است. به این ترتیب که صفحه‌ های آینه‌ ای توسط لیزر برش داده شده و در کنار هم، همانند یک خانه نصب شده‌اند. انعکاس دریا و تصاویر ساحلی در دیوارهای این کلبه برای مردم جذابیت خاصی دارد.

Beach Hut (4)

Beach Hut (5)

Beach Hut (6)

Beach Hut (7)

Beach Hut (9)

Beach Hut (2)

Beach Hut (3)

Beach Hut (10)

Beach Hut (8)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.