هر جا سخن از ترین ها باشد می توان نام و نشانی از ایران و ایرانی یافت حتی وقتی پای سد در میان باید.
۶۰ متر ارتفاع,۱ متر تاج و ۵۵۰سال قدمت لقب مرتفعترین,نازکترین و کهن ترین سد قوسی جهان را برای طاق عباسی به ارمغان آورده است.
طاق-شاه-عباسی-38484-همگردی
طاق. شاه عباسی یا سد. شاه عباسی واقع در دره کانیونی نهرین با بز های حک شده بررویش نگهبان آب از دوره صفویه محکم پابرجاست.
عده ای می گویند نقش بز نشان از پر آبی و زایندگی دارد و برخی می گویند بزها نگهبان آب هستند.
7715_340
طاق شاه عباسی در بهترین مکان دره نهرین نزدیکی روستای تاریخی خرو با قدمت ۷۰۰ سال و چشمه استثنایی آب گرم مرتضی علی (ع) واقع شده است که به نوبه خود مورد توجه گردشگران و طبیعت دوستان می باشد.طاق-شاه-عباسی-103192-همگردی
چشمه آب گرم مرتضی علی (ع)به دلیل جاری بودن آب سرد و گرم همزمان در بیش از ۳۰۰ متر از رود جاری از سد مورد توجه می باشد.

دسته بندی ها : یزد

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.