مکان های عجیبی را که در ادامه مطلب خواهید دید، به لانه پرندگان تبدیل شده اند. این تصاویر نشان گر سازگاری پرندگان با محیط اطراف خود است. اگرچه همه پرندگان برای خود لانه نمی سازند اما بیشتر آن ها به دنبال مکانی امن برای تخمگذاری هستند.

تا همین اواخر اعتقاد بر این بود که ساخت لانه ها صرفا از مهارت ذاتی پرندگان است اما مطالعات اخیر نشان می دهد که پرندگان می توانند با یادگیری، مهارت خود را بهبود بخشند.

لانه هایی که توسط انسان ها ساخته شده اند، حداقل از قرن ۱۵-۱۶ وجود داشته است. همانطور که کشاورزی و شهرنشینی، محیط زیست را از طریق جنگل زدایی تغییر داده، تعداد لانه های طبیعی نیز کاهش پیدا کرده است. لانه هایی که در تصاویر زیر مشاهده خواهید کرد، دلگرمی تمام افردی است که دغدغه حفط محیط زیست و طبیعت را دارند.

کبوتر (2)

کبوتر (3)

کبوتر (4)

کبوتر (5)

کبوتر (8)

کبوتر (11)

کبوتر (12)

;بوتر (13)

کبوتر (14)

کبوتر (16)

کبوتر (17)

کبوتر (19)

کبوتر (6)

کبوتر (7)

کبوتر (9)

کبوتر (10)

کبوتر (15)

لانه‌کبوتر (20)

کبوتر (18)

دسته بندی ها : گوناگون

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.