سرپرست هیات چهارمین فصل کاوش در شهر زیرزمینی نوش آباد از توابع کاشان گفت : در چهارمین فصل کاوش در شهر زیرزمینی نوش آباد با کشف ساختار آبرسانی قرون میانه اسلامی ،پله های دست کند و ظروف سفالی همراه بود.

به گزارش ایرنا ، زهرا ساروخانی تصریح کرد مستندات تاریخی و میراث فرهنگی برجای مانده و بررسی های باستان شناسی انجام شده در شهر نوش آباد بیانگر اهمیت آن شهر در قرون اولیه و میانه اسلامی است.

وی مهمترین اهداف فصل چهارم کاوش در نوش آباد را نجات بخشی ، مرمت و احیای اثر، به دست آوردن اطلاعات علمی باستان شناختی، شناسایی محدوده عرصه و حریم ،ارایه راهکارهای حفاظتی شهر نوش آباد و… اعلام کرد.

ساروخانی با اشاره به معماری منحصر به فرد شهر زیرزمینی نوش آباد تصریح کرد: یکی از شاهکارهای دستکند شهرتاریخی نوش آباد،علاوه بر شهر زیرزمینی نحوه آبرسانی به خانه های مسکونی در دوران قبل از صفویه است.

به گفته وی کانال های آبرسانی ، شهر زیرزمینی،پایاب، قنات و دستکندهای آن مجموعه منحصر به فردی را بوجود آورده که امکان ثبت جهانی دارد.

سرپرست هیأت چهارمین فصل کاوش در شهر زیرزمینی نوش آباد گفت: دراین فصل ازکاوش مجموعه بی نظیری ازساختار آبرسانی شهری مربوط به قرون میانه اسلامی کشف شد .

به گفته این باستان شناس، شواهد بدست آمده در کاوش های باستان شناسی این فصل،نشان می دهد تعداد طبقات این شهر چهار طبقه بوده که به وسیله چاه های عمودی به یکدیگر متصل می شدند ولی کاربری آن معلوم نیست.

وی در توصیف عناصر و جزییات معماری دست کند نوش آباد گفت : این مجموعه از اتاق های کوچک با کاربری آبریزگاه،ورودی اصلی ، چاه های موقت ایجاد شده در سقف فضاها،چاه های ارتباطی،چاه های قنات ، چاه های تهویه تشکیل شده است که هر کدام کارآیی خاصی داشته اند.

دسته بندی ها : گوناگون

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.