چان چان شهری در کشور پرو است که تا پیش از ورود آمریکایی ها به این نواحی، بزرگترین شهر این منطقه بوده است. این شهر بسیار گسترده و خشتی است که توسط چیمو (Chimo) در حدود ۸۵۰ سال پیش از میلاد ساخته شده و تا زمانی که توسط امپراتوری اینکا در ۱۴۷۰ تسخیر شد پابرجا باقی ماند.

بناهای شهر چان چان از آجر یا خشت خام ساخته شده و غالبا با تزئینات و پیرایه ‌هایی با نقوش برجسته و تقریبا نزدیک به سبک عربی مزین شده بودند.

مرکز شهر چان چان شامل تعدادی قلعه و استحکامات بوده که اتاق‌هایی برای تشریفات، تالارهای تدفین و معابد را در برمی‌گرفتند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰٫۰۰۰ نفر در این شهر زندگی می کرده اند.

چان‌چان (1)

چان‌چان (2)

چان‌چان (4)

چان‌چان (5)

چان‌چان (6)

چان‌چان (7)

چان‌چان (8)

چان‌چان (9)

دیدگاه خود را بنویسید


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.